Menu
Hurghada

Cultuur van Hurghada

De cultuur van Egypte is zo uitgebreid en complex dat we er verscheidene aparte hoofdstukken aan moeten wijden, en zelfs dan zijn we nog enorm aan het samenvatten.

  • Nationale psyche
  • Bevolking
  • Religie
  • Kunst
  • Media
mini egypt park hurghada

Als er één karakteristieke link bestaat die het meerendeel van de Egyptenaren met elkaar gemeen hebben, van de universiteitsprofessor in Alexandria tot de schoenenblinker in Luxor, dan is het wel de immense trots om Egyptenaar te zijn. Vele lokale mensen die je ontmoet zullen dan wel hun wens uiten om te emigreren naar Europa of Amerika, en je zelfs vragen hen te helpen bij het verkrijgen van een visum, maar dat is enkel wegens de financiële opportuniteiten die er in de Westerse wereld te vinden zijn, hun hart blijft eeuwig verankerd in Egypte!

Demonstratie in Caïro

Het is vaak moeilijk te ontdekken waar die nationale trots vandaan komt, als je de alomvattende armoede, ongeletterdheid, werkloosheid en ontelbare andere tekortkomingen van de Egyptische maatschappij bekijkt. Er bestaat echter een groot gevoel van samenhorigheid: iedereen zit samen in de miserie! Grote gezinnen en hechte buurtgemeenschappen vormen een sociaal vangnet voor diegenen die ten onder dreigen te gaan aan de enorme problemen die leven in Egypte met zich meebrengt.

Ook het geloof verzacht de levensomstandigheden in het land en de Islam doordringt de hele Egyptische cultuur. Het wordt niet, zoals bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, autoritair opgelegd, maar speelt veeleer een rol op een onderbewust niveau. ‘Inch Allah’ (Als het God belieft) is zowat de meest uitgesproken zin in Egypte en de betekenis kan variëren van ‘Zeker en vast!’ tot ‘Nooit van mijn leven!’.

De laatste pijnstiller voor het harde leven van de doorsnee Egyptenaar is humor. Het land staat bekend voor de vele komedies die de lokale filmindustrie met weinig middelen weet te creeëren en deze films, die over de hele Arabisch sprekende wereld worden bekeken, vormen de ruggengraat van de nationale televisiezenders. Grappen en humor doen de raderen van de Egyptische maatschappij soepeler draaien en het is onvoorstelbaar hoeveel je kan bereiken met een glimlach.

Tussen 1986 en 2006 is de stad in inwoneraantal gestegen van 22.801 in 1986, tot 160.746 in 2006. Waar Hurghada voorheen werd bevolkt door vissers en arbeiders in de toeristenindustrie, wordt de laatste jaren het straatbeeld meer dat van een stad met mooie accommodaties.

Inwoners
Doordat steeds meer gezinnen naar Hurghada getrokken zijn, vind u er ook het gewone Egyptische leven. Er is de laatste jaren veel gedaan aan het verbeteren van de infrastructuur en afbouw van de vele bouwprojecten. Dat heeft het aanzien van de stad stukken verbeterd.

Ontwikkeling
Hurghada heeft een internationale luchthaven. De kuststreek wordt steeds verder ontwikkeld. Zowel in noordelijke als in zuidelijke richting om de vele duizenden toeristen plaats te bieden. Veel gepensioneerde Europeanen vestigen emigreren naar Hurghada om te genieten van de rust en het heilzame klimaat (droog en warm).

Ongeveer 90 procent van de Egyptische bevolking is Moslim, maar de Islam bepaalt slechts matig de leefgewoonten van de normale Egyptenaar. Slechts weinigen bidden de opgelegde 5 maal per dag, maar de oproep voor het vrijdaggebed wordt dan weer wel volop nageleefd.

Uiteraard heeft het grootste deel van de mensen het over de kunst van het antieke Egypte wanneer we dit onderwerp aanhalen. Ook al doen we hiermee onrecht aan de hedendaagse kunstenaars van het land, die zeker nier minder bedreven zijn dan hun voorvaderen

De Egyptische media heeft een grote invloed doorheen de hele Arabische wereld. Dit is te danken aan de grote aantallen kijkers en luisteraars naar de Egyptische nieuwsuitzendingen, maar vooral door de in de grondwet vastgelegde persvrijheid, die ook in realiteit meer en meer wordt toegepast, hoewel er nog steeds veel wetten beperkingen opleggen aan de vrijheid van meningsuiting.

Hoewel de geschreven pers zeer divers is in Egypte, met meer dan 500 kranten en weekbladen, moeten we toch opmerken dat het grootste deel op één of andere manier toch in handen van de overheid is. Bij de overige kranten komt het nog wel eens voor dat een journalist in de gevangenis belandt wanneer één van zijn artikels te kritisch was over het regime van het land.

Egyptische krant

In het land zijn ook meer dan 50 radiostations actief, maar het is echter vooral de televisie er met glans bovenuit springt in het Egyptische medialandschap. Naast de twee staatsomroepen, zijn er momenteel ook een honderdtal privé-zenders actief in Egypte. Omdat Egypte het eerste Arabische land met een eigen telecommunicatiesateliet was, werden deze zenders en hun programma’s intensief bekeken door het grootste deel van de hele Arabische wereld en hoewel minder uitgesproken dan in het verleden, blijft de Egyptische televisieindustrie nog steeds de belangrijkste in de regio.