Bevolking


Hoewel de laatste volkstelling heeft aangetoond dat de bevolkingsgroei in Egypte aan het afnemen is, stijgt het aantal Egyptenaren jaarlijks nog steeds met meer dan 1 miljoen. De vallei van de Nijl loopt het gevaar één grote aaneengesloten stad te worden en Caïro alleen heeft al meer dan 20 miljoen inwoners. Delen van de hoofdstad hebben nog steeds de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld en dit oefent een enorme druk uit op de aftakelende infrastructuur en de nutsvoorzieningen in de stad.

Lokale bevolking in Egypte

De meeste Egyptenaren zullen je trots vertellen dat ze afstammelingen zijn van de oude Egyptenaren, en hoewel hier misschien wel een greintje waarheid in kan zitten, als er al Farao bloed door hun aderen stroomt dan zal het in elk geval al erg verdund zijn. Het land heeft invasies gekend van de Libiers, Perzen, Grieken en Romeinen, maar nog veel belangrijker was de verovering door de Arabieren die een grote immigratie teweegbrachten en onderling trouwden met de lokale Egyptenaren.

Een andere indigene bevolkingsgroep zijn de bedouinen. Deze woestijnnomaden zijn afstammelingen van immigranten uit het Arabische schiereiland en ze vestigden zich zowel in de Sinaï als in de Oostelijke en Westelijke woestijn. Het aantal bedouinen schommelt rond de 500.000, maar hun traditionele levenswijze is in gevaar aangezien de belangen van het land altijd voorrang krijgen op de wensen van de nomaden.

Voorts wonen er in de buurt van de Siwa oase nog een klein aantal berbers, die nog steeds hun eigen taal spreken, en ten zuiden van Aswan vind je aanzienlijke aantallen donkergekleurde Nubiërs terug, hoewel hun grondgebied volledig werd opgeslokt door het stijgende water van het Nasser stuwmeer.